Tast a Cegues

Metodologia per un bon funcionament

NOTA IMPORTANT:

Les puntuacions de La Guia només afecten els vins catalans.

Hi ha qui pensa encara que les tastadors de La Guia puntuen el seus vins
segons el seu gust, com fan moltes altres publicacions de caràcter
personalista.

EIXOS PRINCIPALS DEL MÈTODE DE TAST

Però La Guia és un espai diferent d’anàlisi. Els eixos del llibre d’estil, del
mètode de tast, són quatre, que persegueixen conceptes definits des del
camp de la semàntica, i per tant acceptats per tothom

1. El vi català ha de ser vi, i per tant les aromes terciàries de la bota no en formen part.

2. El vi català no ha de contenir varietats foranes, atès que encara tenim prou material històric per construir el concepte amb varietats tradicionals o autòctones.

3. Les mescles entre els vins d’aquestes varietats han de ser les tradicionals i històriques de cada contrada.

4. L’R+D que condueix a noves expressions del vi i de la vinya catalana és una eina de futur, i com a tal ha de ser valorada en la puntuació de cada vi.